Οι παρακάτω τιμές είναι ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ που ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΕ
για να κρατήσετε θέση στα Master Class Event μας!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι προκαταβολές ΔΕΝ επιστέφονται.